Moderní energie
pro Vás

Reference

Design energetických úspor

17.08.2017

Rozšíření využití odpadního tepla v Siemens Frenštát

Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu a ohlášení stavby pro projekt Rozšíření využití odpadního tepla linky povrchových úprav číslo 200 pro chlazení výrobních prostorů v odštěpném závodě Elektromotory Siemens Frenštát

5.1.2016

Instalace kogenerační jednotky ve společnosti SIEMENS

Cílem projektu byl návrh úpravy stávající výměníkové stanice v lisovně pobočky závodu Siemens, odštěpný závod Elektromotory Frenštát, za účelem vybudování nouzového zdroje při výpadku elektrické energie tak, aby nedošlo k vytuhnuti roztaveného kovu v pecích.

11.4.2015

Přestavba technologie uhelné kotelny na kotelnu plynovo-olejovou

Cílem projektu „Přestavba technologie uhelné kotelny na kotelnu plynovo olejovou“ byla přestavba stávajicího tepelného zdroje, výtopny využívající uhelných roštových kotlů na kotelnu plynovo-olejovou o celkovém tepelném výkonu 17 MWt

7.5.2016

Rozvoj a rekonstrukce SZT Městysu Kovářská

Cílem projektu byla projekce rekonstrukce stávajících teplovodních rozvodů, rekonstrukce předávacích stanic, instalace inteligentního systému měření a regulace s dálkovým dálkovým dohledem a výstavby nového teplovodního rozvodu.

26.4.2016

Výstavba zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy

Cílem projektu byla projekce zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla BURKHARDT o výkonu 165 kWe a tepelném výkonu 270 kWt, doplněný o biomasový kotel na termické využití energie z dřevních pelet o výkonu 250 kWt.

Moderní technologie

8.09.2017

ADLER Czech, a.s. - Ostrava - 2x TOTEM 25

Příprava projektové dokumentace pro společnost ADLER Czech, a.s. v Ostravě. Byly zde projektovány nízkoemisní kondenzační mikrokogenerační jednotky TOTEM 25

12. 04. 2017

EMONIX - TOTEM 20

Příprava projektové dokumentace pro společnost EMONIX Electric s.r.o. v Suchdole nad Odrou.

06. 02. 2017

Byt. družstvo na ul. Májová – 2x TOTEM 25

Příprava projektové dokumentace pro bytové družstvo na ulici Májová v Děčíně.

28. 08. 2016

Plovárna Luhačovice - 2x TOTEM 20

Příprava projektové dokumentace pro společnost Plovárna Luhačovice.

 

Dotační poradenství

11. 6. 2017

Mobilní kondenzační mini teplárna na bázi KVET a OZE s akumulací

Komplexní zajištění dotačního poradenství pro projekt "Výzkum a vývoj mobilní kondenzační mini teplárny na bázi zdrojů KVET a OZE s vestavěnou akumulací tepla a elektřiny doplněnou o inteligentní řídicí systém".

23. 5. 2016

Rozvoj a rekonstrukce SZT Městysu Kovářská

Cílem dotačního projektu „Rozvoj a rekonstrukce SZT Městysu Kovářská“ byla příprava veškerých podkladů pro podání předběžné Žádosti o dotaci a následně plné Žádosti o dotaci tak, aby mohl klient využít financování z programu podpory.

02. 06. 2016

Výstavba zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy

Cílem dotačního projektu „Výstavba zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy v kotelně Městysu Kovářská“ byla příprava veškerých podkladů pro podání předběžné Žádosti o dotaci a následně plné Žádosti o dotaci tak, aby mohl klient využít financování z programu podpory.

1. 5. 2017

Výzkum a vývoj SW pro řízení procesů

Komplexní zajištění dotačního poradenství pro projekt "Výzkum a vývoj software pro optimalizaci a účinné řízení energetických a technologických procesů s možností dohledu prostřednictvím internetu (CLOUD) využívající data z různých řídicích systémů (PLC)".