Moderní energie
pro Vás

Reference

Design energetických úspor

17.08.2017

Rozšíření využití odpadního tepla v Siemens Frenštát

Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu a ohlášení stavby pro projekt Rozšíření využití odpadního tepla linky povrchových úprav číslo 200 pro chlazení výrobních prostorů v odštěpném závodě Elektromotory Siemens Frenštát

5.1.2016

Instalace kogenerační jednotky ve společnosti SIEMENS

Cílem projektu byl návrh úpravy stávající výměníkové stanice v lisovně pobočky závodu Siemens, odštěpný závod Elektromotory Frenštát, za účelem vybudování nouzového zdroje při výpadku elektrické energie tak, aby nedošlo k vytuhnuti roztaveného kovu v pecích.

11.4.2015

Přestavba technologie uhelné kotelny na kotelnu plynovo-olejovou

Cílem projektu „Přestavba technologie uhelné kotelny na kotelnu plynovo olejovou“ byla přestavba stávajicího tepelného zdroje, výtopny využívající uhelných roštových kotlů na kotelnu plynovo-olejovou o celkovém tepelném výkonu 17 MWt

7.5.2016

Rozvoj a rekonstrukce SZT Městysu Kovářská

Cílem projektu byla projekce rekonstrukce stávajících teplovodních rozvodů, rekonstrukce předávacích stanic, instalace inteligentního systému měření a regulace s dálkovým dálkovým dohledem a výstavby nového teplovodního rozvodu.

26.4.2016

Výstavba zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy

Cílem projektu byla projekce zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla BURKHARDT o výkonu 165 kWe a tepelném výkonu 270 kWt, doplněný o biomasový kotel na termické využití energie z dřevních pelet o výkonu 250 kWt.