Moderní energie
pro Vás

Reference

Dotační poradenství

11. 6. 2017

Mobilní kondenzační mini teplárna na bázi KVET a OZE s akumulací

Komplexní zajištění dotačního poradenství pro projekt "Výzkum a vývoj mobilní kondenzační mini teplárny na bázi zdrojů KVET a OZE s vestavěnou akumulací tepla a elektřiny doplněnou o inteligentní řídicí systém".

23. 5. 2016

Rozvoj a rekonstrukce SZT Městysu Kovářská

Cílem dotačního projektu „Rozvoj a rekonstrukce SZT Městysu Kovářská“ byla příprava veškerých podkladů pro podání předběžné Žádosti o dotaci a následně plné Žádosti o dotaci tak, aby mohl klient využít financování z programu podpory.

02. 06. 2016

Výstavba zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy

Cílem dotačního projektu „Výstavba zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy v kotelně Městysu Kovářská“ byla příprava veškerých podkladů pro podání předběžné Žádosti o dotaci a následně plné Žádosti o dotaci tak, aby mohl klient využít financování z programu podpory.

1. 5. 2017

Výzkum a vývoj SW pro řízení procesů

Komplexní zajištění dotačního poradenství pro projekt "Výzkum a vývoj software pro optimalizaci a účinné řízení energetických a technologických procesů s možností dohledu prostřednictvím internetu (CLOUD) využívající data z různých řídicích systémů (PLC)".