Moderní energie
pro Vás

Výběr z referencí

Design energetických úspor

06.03.2018

Legalizace výrobny elektřiny - kogenerační jednotky v Brano Group

Komplexní zajištění legalizace výrobny elektřiny pro společnost Brano Group, a.s.

17.08.2017

Rozšíření využití odpadního tepla v SIEMENS Frenštát

Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu a ohlášení stavby pro projekt Rozšíření využití odpadního tepla linky povrchových úprav číslo 200 pro chlazení výrobních prostorů v odštěpném závodě Elektromotory Siemens Frenštát

05.01.2016

Instalace kogenerační jednotky ve společnosti SIEMENS Frenštát

Cílem projektu byl návrh úpravy stávající výměníkové stanice v lisovně pobočky závodu Siemens, odštěpný závod Elektromotory Frenštát, za účelem vybudování nouzového zdroje při výpadku elektrické energie tak, aby nedošlo k vytuhnuti roztaveného kovu v pecích.

07.05.2016

Rozvoj a rekonstrukce SZT Městysu Kovářská

Cílem projektu byla projekce rekonstrukce stávajících teplovodních rozvodů, rekonstrukce předávacích stanic, instalace inteligentního systému měření a regulace s dálkovým dálkovým dohledem a výstavby nového teplovodního rozvodu.

26.04.2016

Výstavba zdroje na KVET z biomasy - OZE

Cílem projektu byla projekce zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla BURKHARDT o výkonu 165 kWe a tepelném výkonu 270 kWt, doplněný o biomasový kotel na termické využití energie z dřevních pelet o výkonu 250 kWt.

11.04.2015

Přestavba uhelné kotelny na kotelnu plynovo-olejovou

Cílem projektu „Přestavba technologie uhelné kotelny na kotelnu plynovo olejovou“ byla přestavba stávajicího tepelného zdroje, výtopny využívající uhelných roštových kotlů na kotelnu plynovo-olejovou o celkovém tepelném výkonu 17 MWt