Moderní energie
pro Vás

Výběr z referencí

Design energetických úspor

Rozvoj a rekonstrukce SZT Městysu Kovářská

Popis zákazníka:

Společnost IVORY Energy, a.s. byla založena v roce 2011. Společnost provozuje vlastní decentralizovanou teplárenskou soustavu převážně na dřevěné pelety. IVORY Energy, a.s. nabízí unikátní teplárenské technologie v kombinaci s moderním managementem tepelného hospodářství. Společnost dlouhodobě zásobuje municipality, školy, hotely, bytové domy, průmyslové objekty, domovy seniorů a zdravotnická zařízení.

Popis projektu:

Cílem projektu „Rozvoj a rekonstrukce SZT Městysu Kovářská“ byla projekce rekonstrukce části stávajících teplovodních rozvodů, rekonstrukce předávacích stanic, instalace inteligentního systému měření a regulace s dálkovým dohledem a výstavby nového teplovodního rozvodu z centrální kotelny do další části Městysu Kovářská. Projekt byl rozdělen na dvě etapy. První etapa spočívala v rekonstrukci předizolovaného teplovodního potrubí v délce cca 400 metrů a ve změně potrubí z kanálového na bezkanálové. Smyslem této rekonstrukce bylo snížit ztráty při distribuci tepla v zastaralé části SZT. Naše společnost zároveň navrhla modernizaci 14 objektových předávacích stanic, kdy došlo ke změně z tlakově závislých na tlakově nezávislé. Cílem modernizace OPS bylo zajistit kvalitu a stabilitu dodávky tepla do jednotlivých objektů. Velkou výhodou pak bude možnost regulace jednotlivých odběrů na základě přání jednotlivých odběratelů. Doprovodným cílem bude úspora energie při dodávce tepla za současného snížení energie na čerpací práci.

Druhou etapou bylo vybudování nového předizolovaného teplovodu o délce cca 400 metrů. Cílem této etapy byla výstavba SZT z centrální kotelny do další části Městysu Kovářská s napojením Domova pro OZP (odstavení kotelny na LTO, vybudování nové OPS), s vyvedením odboček pro nové potenciální odběrná místa po trase nového teplovodu (odstavení několika stávajících uhelných a jiných neekologických kotelen) s tím, že na konci trasy bude vysazena odbočka, která umožní budoucí prodloužení teplovodu. Výsledkem bude nejen optimalizace provozu stávající biomasové centrální kotelny, ale i zlepšení ekologické situace z lokálního i globálního hlediska.

Následně naše společnost vyprojektovala systém řízení celého SZT. Jednalo se o inteligentní řídicí systém pro řízení distribuce tepla v soustavě SZT Městysu Kovářská napojený na všechny modernizované i novou OPS a osazení stávající tlakově nezávislé OPS v základní škole čidly pro řízení a komunikaci. Cílem realizace tohoto provozního souboru bylo zajištění moderního řízení celého SZT s možností dálkové regulace jednotlivých OPS a s možností kvalitního vykazování všech hodnot.

Průběh projektu:

  1. Studie – návrh opatření
  2. Projektová dokumentace – dokumentace pro stavební povolení

Přínosy zákazníkovi:

  • Snížení ztrát v rozvodech
  • Snížení emisí – napojení objektů s neekologickými zdroji na centrální biomasovou kotelnu
  • Moderní systém řízení spotřeb objektů – modernizace OPS
  • Možnost napojení dalších odběratelů tepla

Dokumenty ke stažení: