Moderní energie
pro Vás

Výběr z referencí

Design energetických úspor

Výstavba zdroje na KVET z biomasy - OZE

Výstavba zdroje na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z biomasy v Městysu Kovářská

Popis zákazníka:

Společnost IVORY Energy, a.s. byla založena v roce 2011. Společnost provozuje vlastní decentralizovanou teplárenskou soustavu převážně na dřevěné pelety. IVORY Energy, a.s. nabízí unikátní teplárenské technologie v kombinaci s moderním managementem tepelné hospodářství. Společnost dlouhodobě zásobuje municipality, školy, hotely, bytové domy, průmyslové objekty, domovy seniorů a zdravotnická zařízení.

Popis projektu:

Cílem projektu „Výstavba zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy v kotelně Městysu Kovářská“ byla projekce zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla BURKHARDT o výkonu 165 kWe a tepelném výkonu 270 kWt, jehož hlavními komponenty jsou zplyňovač dřevních pelet a kogenerační jednotka, které spolu tvoří jeden nedělitelný celek, doplněný o biomasový kotel na termické využití energie z dřevních pelet o výkonu 250 kWt, který pokrývá dodávky tepla a teplé vody v zimních špičkách a zajišťuje optimální provoz kotelny v letní sezóně. Slouží i jako záloha pro technologii BURKHARDT v případě servisu nebo poruchy této technologie. Kotelna původně fungovala jen ve výtopenském režimu na pelety a LTO. V rámci projektu došlo k odstranění neekologického zařízení - LTO kotle, k likvidaci zásobníků oleje a přebudování olejového zásobování.

Naše společnost vyprojektovala aplikaci zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla BURKHARDT se všemi jeho periferiemi – vyvedení elektrického výkonu s novými rozvaděči, vyvedení tepelného výkonu s napojením do stávajícího systému, vyvedení spalin s novým komínem a flérou pro najíždění zařízení, kompletního palivového hospodářství včetně zásobníků na pelety a systému řízení. Rovněž doplňkový biomasový kotel byl vyprojektován s veškerými periferiemi.

Jedná se unikátní instalaci biomasového zdroje na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny s využitím zplynění dřevních pelet. Jelikož se jedná o zařízení, které v České republice ještě není nainstalováno, musela naše společnost toto zařízení lokalizovat a legalizovat pro české podmínky.

Průběh projektu:

  1. Studie – návrh opatření v kotelně, návrh biomasového zdroje pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, návrh letního biomasového kotle
  2. Projektová dokumentace – dokumentace pro stavební povolení

Přínosy zákazníkovi:

  • Instalace zplyňovací teplárny na peletky
  • Zrušení neekologických zdrojů na lehký topný olej
  • Vlastní výroba elektrické energie pro pokrytí vlastní spotřeby
  • Instalace ekologického a vysokoúčinného zdroje pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny
  • Snížení emisí – zmenšení provozu méně účinného zdroje tepla

Dokumenty ke stažení: