Moderní energie
pro Vás

Výběr z referencí

Dotační poradenství

Instalace FVE a AKU v NISSAN Ostrava - 15,4 kWp

Popis zákazníka:

Společnost InterAuto Doležal a.s. vznikla v roce 1999. Hlavním předmětem činnosti je rekonstrukce a modernizace objektů s nebytovými prostory, které jsou následně pronajímány třetím subjektům pro jejich aktivity v rámci těchto nebytových prostor. Společnost je dlouholetou stabilní firmou, která vlastní několik nemovitostí s nebytovými prostory v Bohumíně, Karviné a v Ostravě, které dále pronajímá. Společnost se výjimečně zabývá prodejem zboží.

Popis projektu:

Předmětem projektu je instalace hybridní fotovoltaické elektrárny (HFVE) o výkonu 15,4 kWp včetně všech dalších technologických zařízení potřebných pro správnou funkci systému, která bude instalována na střeše nové budovy InterAuto Doležal a.s. Součástí elektrárny bude bateriový systém, v přízemí nové budovy v prostoru skladu. Celý systém bude vybaven inteligentním systémem řízení pro zajištění optimálního hospodaření s vyrobenou elektřinou z FVE a řízení akumulačních baterií tak, aby vyrobená elektřina byla vždy spotřebována v objektu. Inteligentní systém bude možné spravovat vzdáleně. V rámci realizace záměru rovněž dojde k nezbytným technologickým úpravám, jako jsou úpravy stávajících rozvaděčů.

Průběh projektu:

  • Podání Žádosti o dotaci.

Přínosy zákazníkovi:

  • Možnost čerpat dotace z veřejných zdrojů.
  • Realizací projektu dojde k nárůstu ekvity společnosti.
  • Výrazné snížení návratnosti realizace projektu.
  • Výroba vlastní ekologické elektřiny.
  • Modernizace zdrojů elektřiny.