Moderní energie
pro Vás

Výběr z referencí

Dotační poradenství

Instalace FVE a AKU v Zemědělské společnosti v Bruzovicích - 60 kWp + 81 kWh

Popis zákazníka:

Zemědělská společnost s.r.o. vznikla odloučením z bývalého JZD 25. února v roce 1993. Jejím hlavním výrobním prostředkem byla výroba mléka, čemuž byla podřízená i rostlinná výroba a pěstování obilí pro krmné účely. Postupem času firma nabírala hektary z dalších společností, které v okolí přestávaly vykonávat zemědělskou činnost. V současné době má Zemědělská společnost s.r.o. dva vlastníky a 1250 hektarů půdy převážně pronajaté od jiných vlastníků. Cca 600 ha je orné půdy, na které se pěstuje obilí, řepka, kukuřice, sója a travní semena. Zbytek jsou trvalé travní porosty sklízené na senáž a seno pro skot. Z živočišné výroby je chován dojený skot plemene Červené strakaté, u kterého jsou vykrmováni i býci.

Popis projektu:

Cílem dotačního projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny s bateriovým systémem s nezbytnými úpravami elektrorozvodů v Zemědělské společnosti v Bruzovicích“  je instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 60 kWp včetně všech dalších technologických zařízení potřebných pro správnou funkci systému, která bude instalována na střechách hospodářských objektů. Součástí elektrárny bude bateriový systém o celkové kapacitě 81 kWh, který bude instalován v přízemí přístřešku, kde je umístěn systém s automatickým dojením. Celý systém bude vybaven inteligentním nadřazeným systémem řízení pro zajištění optimálního hospodaření s vyrobenou elektřinou z FVE a řízení akumulačních baterií tak, aby vyrobená elektřina byla vždy spotřebována v objektu. Inteligentní systém bude možné spravovat vzdáleně. V rámci realizace záměru rovněž dojde k nezbytným technologickým úpravám, jako jsou úpravy stávajících rozvaděčů a případných úprav na vnitřních rozvodech.

Průběh projektu:

  • Podání Žádosti o dotaci.

Přínosy zákazníkovi:

  • Možnost čerpat dotace z veřejných zdrojů.
  • Realizací projektu dojde k nárůstu ekvity společnosti.
  • Výrazné snížení návratnosti realizace projektu.
  • Výroba vlastní ekologické elektřiny.
  • Modernizace zdrojů elektřiny.