Moderní energie
pro Vás

Výběr z referencí

Dotační poradenství

Instalace FVE obchodním centru OAZA v Kladně - 200 kWp

Popis zákazníka:

V současné době společnost spravuje a provozuje Nákupní centrum OAZA v Kladně s tím, že má v současné době přibližně 40 stabilních celoročních nájemců jednotlivých prostor a přibližně 20 sezónních nájemců v takové skladbě, aby bylo obchodní centrum v hojné míře navštěvováno konečnými spotřebiteli. Hlavní činností je tedy pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory.

Popis projektu:

Předmětem projektu je je instalace hybridní fotovoltaické elektrárny (HFVE) o výkonu 200 kWp včetně všech dalších technologických zařízení potřebných pro správnou funkci systému, která bude instalována na střeše budovy. Celý systém bude vybaven inteligentním systémem řízení pro zajištění optimálního hospodaření s vyrobenou elektřinou z FVE, aby vyrobená elektřina byla vždy spotřebována v objektu. Inteligentní systém bude možné spravovat vzdáleně. V rámci realizace záměru rovněž dojde k nezbytným technologickým úpravám, jako jsou úpravy stávajících rozvaděčů.

Průběh projektu:

  • Podání Žádosti o dotaci.

Přínosy zákazníkovi:

  • Možnost čerpat dotace z veřejných zdrojů.
  • Realizací projektu dojde k nárůstu ekvity společnosti.
  • Výrazné snížení návratnosti realizace projektu.
  • Výroba vlastní ekologické elektřiny.
  • Modernizace zdrojů elektřiny.