Moderní energie
pro Vás

Výběr z referencí

Dotační poradenství

Výstavba zdroje na KVET z biomasy (OZE) s AKU ve Frenštátě p. R.

Popis projektu:

Cílem projektu „Výstavba zdroje na KVET z biomasy (OZE) s akumulací energie pro dodávku tepla a elektřiny odběrateli společnosti YOUNG4TRADING ve Frenštátě pod Radhoštěm“ je výstavba zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z dřevních pelet, která spočívá v instalaci zdroje na výrobu tepla a elektřiny v skládajícím se ze spalovací komory a ORC jednotky, aplikaci inteligentního řídicího systému výroby a spotřeby tepla a elektřiny s akumulací vyrobené tepelné energie a nezbytných technologických úprav

Průběh projektu:

  • Podání Žádosti o dotaci.

Přínosy zákazníkovi:

  • Možnost čerpat dotace z veřejných zdrojů.
  • Realizací projektu dojde k nárůstu ekvity společnosti.
  • Výrazné snížení návratnosti realizace projektu.
  • Výroba vlastní ekologické elektřiny.
  • Modernizace zdrojů tepla a elektřiny.
  • Realizace inovativního projektu, který je v ČR ojedinělý.