Moderní energie
pro Vás

Výběr z referencí

Dotační poradenství

Výstavba zdroje na KVET z biomasy - OZE

Program podpory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OPPIK)

Popis zákazníka:

Společnost IVORY Energy, a.s. byla založena v roce 2011. Společnost provozuje vlastní decentralizovanou teplárenskou soustavu převážně na dřevěné pelety. IVORY Energy, a.s. nabízí unikátní teplárenské technologie v kombinaci s moderním managementem tepelné hospodářství. Společnost dlouhodobě zásobuje municipality, školy, hotely, bytové domy, průmyslové objekty, domovy seniorů a zdravotnická zařízení.

Popis projektu:

Cílem dotačního projektu „Výstavba zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy v kotelně Městysu Kovářská“ byla příprava veškerých podkladů pro podání předběžné Žádosti o dotaci a následně plné Žádosti o dotaci tak, aby mohl klient využít financování z programu podpory.

Naše společnost připravila a zajistila veškeré podklady včetně povinných příloh pro bezproblémové odevzdání předběžné Žádosti o dotaci a následně plné Žádosti o dotaci. Pro úspěšné podání žádosti o podporu bylo nutné vypracovat projektovou dokumentaci ve stupni pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení – DUR a DSP, položkový rozpočet včetně kumulativního rozpočtu projektu, finanční plán projektu včetně návratnosti a CBA analýzy projektu, zajistit energetický posudek autorizovaného energetického speciality, podat žádost o stavební povolení a další nezbytné byrokratické záležitosti.

Projekt je v souladu s cílem OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020, Výzva I programu podpory Obnovitelné zdroje energie. Cílem projektu „Výstavba zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy v kotelně Městysu Kovářská“ je výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů – biomasy. Vzhledem k tomu, že se jedná o kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, jde o zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu

Jedná se unikátní instalaci biomasového zdroje na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny s využitím zplynění dřevních pelet. Jelikož se jedná o zařízení, které v České republice ještě není nainstalováno, musela naše společnost toto zařízení lokalizovat a legalizovat pro české podmínky.

Průběh projektu:

  • Podání předběžné Žádosti o dotaci.
  • Podání plné Žádosti o dotaci.

Přínosy zákazníkovi:

  • Možnost čerpat dotace z veřejných zdrojů
  • Výrazné snížení návratnosti realizace projektu
  • Realizací projektu dojde k výraznému nárůstu ekvity společnosti
  • Instalace zplyňovací teplárny na peletky
  • Instalace ekologického a vysokoúčinného zdroje pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny
  • Snížení emisí – zmenšení provozu méně účinného zdroje tepla

Dokumenty ke stažení: