Moderní energie
pro Vás

Výběr z referencí

Dotační poradenství

Výzkum a vývoj SW pro řízení procesů

Program podpory APLIKACE (OPPIK)

Popis zákazníka:

Společnost D3Soft Future s.r.o. se již od založení věnuje kompletní podpoře firemních procesů ve všech typech společností - malých, středních i těch největších. Soustřeďuje silné vývojové týmy poskytující pevné zázemí v oblasti analýzy, programování, metodické a zejména konzultační činnosti. Společnost vyvíjí a implementuje informační systémy pod jednotnou značkou Leonardo. Hlavními produkty této řady jsou CRM Leonardo (provozuje také v CLOUDU) a Leonardo Multilevel. Pro utilitní společnosti nabízí řešení FLEXI IT, které komplexně řeší proces obsluhy koncových zákazníků – nákup, cenotvorbu a fakturační procesy.

Popis projektu:

Cílem dotačního projektu „Výzkum a vývoj software pro optimalizaci a účinné řízení energetických a technologických procesů s možností dohledu prostřednictvím internetu (CLOUD) využívající data z různých řídicích systémů (PLC)“ byla příprava veškerých podkladů pro podání předběžné Žádosti o dotaci a následně plné Žádosti o dotaci tak, aby mohl klient využít financování z programu podpory.

Naše společnost připravila a zajistila veškeré podklady včetně povinných příloh pro bezproblémové odevzdání Žádosti o dotaci. Pro úspěšné podání žádosti o podporu bylo nutné vypracovat podnikatelský záměr, rozpočet, finanční analýzu Žadatele a Partnerů, finanční plán projektu, smlouvu o spolupráci účinného konsorcia, zajistit všechna prohlášení a další nezbytné byrokratické záležitosti.

Projekt je v souladu s cílem OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020, Výzva III programu podpory „APLIKACE“. Cílem projektu „Výzkum a vývoj software pro optimalizaci a účinné řízení energetických a technologických procesů s možností dohledu prostřednictvím internetu (CLOUD) využívající data z různých řídicích systémů (PLC)“ je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Výsledkem – výstupem projektu bude komerční SOFTWARE s názvem „Systém pro optimalizaci a účinné řízení energetických a technologických procesů“.

Průběh projektu:

  • Podání Žádosti o dotaci.

Přínosy zákazníkovi:

  • Možnost čerpat dotace z veřejných zdrojů
  • Výrazné snížení návratnosti realizace projektu
  • Možnost expandovat na nové trhy
  • Rozšíření portfolia nabízených služeb
  • Výhoda nové služby oproti konkurenci

Dokumenty ke stažení: