Moderní energie
pro Vás

Design
energetických
úspor

Prioritně se zaměřujeme na energetický design úspor nákladů na energie, zejména design zdrojů tepla, elektřiny a chladu.

Moderní
technologie

Nízkoemisní kondenzační mikrokogenerační jednotky TOTEM.
Kogenerační jednotky TEDOM.
Outsourcing kogeneračních jednotek a jiných energetických zařízení.

Dotační
poradenství

Kompletní servis při financování energetických úspor pomocí dotačních programů – propojení technického, ekonomického a legislativního řešení.

O nás

Garantujeme profesionální jednání a kvalitu služeb za dodržování principů moderní energetiky, ekologické šetrnosti a inteligentního hospodaření s energiemi.

Našim klientům nabízíme:

  • Projekční činnost
    v energetice
  • DOTAČNÍ PORADENSTVÍ
  • EXTERNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU KOTELEN - OUTSOURCING
  • NÍZKOEMISNÍ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY
  • OBNOVITELNÉ A DALŠÍ MODERNÍ TECHNOLOGIE

Reference

Z blogu

Naši partneři

Naši zákazníci